På Rörmyren 3 i Kungsladugård ligger ett möbelsnickeri. Verksamheten bedrivs under namnet Torbjörns Träverkstad och är ett modernt snickeri med rötter i det traditionella möbelsnickeriet. Här kan man beställa möbler efter egna önskemål i samråd med erfaren högutbildad personal. Vi gör allt från enkel pall till offentlig inredning. Vår specialitet är dock möbler i mindre serier (en och uppåt) och inredningar (kök, bibliotek, badrum mm) där kännetecknet är mycket hög kvalitet i materialval och utförande. Vi samarbetar även med duktiga möbelrestaurerare, möbelmålare och tapetsörer för att kunna tillfredsställa allas önskemål.